برنامه خود را با الگو گرفتن از برنامه های دیگر، زیبا کنید.

تصاویر برنامه کلینو

لیست سفارشات
انتخاب شیوه پروداخت
انتخاب محل تحویل
لیست پیام‌ها
نمایش جزییات آیتم برای سفارش