برنامه خود را با الگو گرفتن از برنامه های دیگر، زیبا کنید.

تصاویر برنامه نت برگ

افزایش موجودی
تاریخچه‌ی تراکنش‌ها
نت برگ‌های نشان شده